Stres görme yitirilmesine niçin olabilir

Çağımızın en büyük problemlerinden önde gelen stres pek oldukca hastalığın yanında görme problemlerine da niçin olabilmektedir. Yoğun stres altında çalışan, mükemmeliyetçi, A tipi kişiliğe haiz olanlar görme problemlerine maruz kalabilmektedir. Stres kaynaklı olduğu malum santral seröz koryoretinopati kendiliğinden geçebildiği benzer biçimde, kronikleşip kalıcı hale de gelebilmektedir. Hekime sormadan burun spreyi kullanmayın Retina altında sıvı toplanması olarak tanımlanabilen santral seröz koryoretinopati, araştırmalara bakılırsa genç ve orta yaşlarındaki erişkinlerde daha sık görülebilmektedir. Araştırmalara bakılırsa erkeklerde bayanlara bakılırsa bu durum daha sık gelişebilmektedir. Hastalığın sebebi tam olarak anlaşılmasa da, kortikosteroid ilaca sistemik şekilde maruz kalmanın bu problemi ortaya çıkarabileceği düşünülmektedir. Kortikosteroidler, reçetesiz satılan bazı burun spreylerinde ya da irin önleyici cilt kremlerinde bulunabilmektedir. Bu yüzden hekime sormadan bu tür ürünlerin kullanmaması ehemmiyet taşımaktadır.
A tipi kişiliklerde daha sık görülüyor Santral seröz karyoretinopatinin duygusal sıkıntıları yada A tipi kişilikleri olan hastalar içinde daha sık görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu durum, stres sebebiyle vücudun naturel kortikosteroidler ürettiğiyle açıklanmaktadır. Araştırmalarda A tipi davranış ve stres, psikofarmakolojik ilaç kullanımı, uyku bozuklukları ile bu hastalık içinde bağlantı bulunmuş olduğu ortaya konulmakla beraber; ihtimaller içinde risk faktörleri olarak sayılabilmektedir. Kişilik özellikleri ve stres arasındaki bağlantıya, bilhassa kortikosteroidler ve katekolamin benzer biçimde stres hormonlarının aracılık etmiş olduğu ileri sürülmektedir. Hastalığın risk faktörleri içinde ailede buna benzer bir öykünün bulunması, yüksek tansiyona haiz olunması da yer verilmiştir. Bazı ilaçların da bu soruna niçin olabileceği bilinmekle beraber, alınan herhangi bir ilaç var ise göz doktorunun bu mevzuda kesinlikle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bazı hastalarda emare de vermeyebilir
Hastalıkla beraber hastanın görmesinde bulanıklaşma meydana gelmektedir. Sadece bazı hastalarda semptom da görünmeyebilmektedir. Rutin göz muayeneleri bu anlamda oldukca önemlidir. Göz hekimi, göz bebeklerini büyüterek göz muayenesi yaparken, retinanın da görüntüsünü alır. Bunun yanında Optik Koherans Tomografi uygulanır. Böylece doktor retinayı iyice incelemektedir. Ek olarak gerektiğinde Floresein anjiyografi de yapılabilmektedir. Erken teşhis edilmesi ehemmiyet taşıyor Hastalık kimi zaman tedavi olmadan kendiliğinden düzelebilmektedir. Duruma bakılırsa termal lazer tedavileri, çeşitli ilaçlar ve göz enjeksiyonları da tedavi için uygulanabilmektedir. Emarelere ve hastanın durumuna bakılırsa göz hekimi en iyi tedavi seçeneklerini belirleyecektir. Bu hastalıkta erken teşhis ehemmiyet taşımaktadır, bu sayede kalıcı görme kaybı da önlenebilmektedir. Bunun yanında stresin denetim altına alınması da ehemmiyet taşımaktadır.

Son Dakika Haberler